Bakgrunn og aktiviteter

Arbeider med Internasjonale Mastergrader og IAESTE