Bakgrunn og aktiviteter

ThermoFactories – Thermophilic cell factories (i. e. Bacillus methanolicus) for efficient conversion of brown algae biomass to high-value chemicals.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Hakvåg, Sigrid; Lein, Hilde Lea; Albertsen, Elin Harboe; Larsen, Eli-Beate. (2011) TMT4110/TMT4115 Laboratoriekurs i generell kjemi. Tapir Akademisk Forlag. 2011.
  • Hakvåg, Sigrid. (2009) Antibiotic-producing bacteria from the surface microlayer in the Trondheim fjord, Norway. 2009. ISBN 978-82-471-1731-6.