Bakgrunn og aktiviteter

Sigrid Berg har en delt stilling, der hun både jobber som post.doc ved ISB og som forsker i SINTEF Teknologi og samfunn, Avdeling helse, Faggruppe medisinsk teknologi.

Sigrid er ansvarlig for intranettsidene i Center for Innovative Ultrasound Solutions (CIUS)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Berg, Sigrid; Ytterdal, Trond; Rønnekleiv, Arne. (2009) Co-optimization of CMUT and receive amplifiers to suppress effects of neighbor coupling between CMUT elements. 2008 IEEE International Ultrasonics Symposium Proceedings.
  • Berg, Sigrid; Rønnekleiv, Arne. (2006) Reducing fluid coupled crosstalk between membranes in CMUT arrays by introducing a lossy top layer. 2006 IEEE Ultrasonics Symposium.
  • Berg, Sigrid; Rønnekleiv, Arne. (2005) Backing requirements for capacitive micromachined ultrasonic transducer arrays on silicon. Proceedings of the IMAPS Nordic conference 2005.

Rapport/avhandling

  • Berg, Sigrid; Rønnekleiv, Arne. (2012) Capacitive micromachined ultrasonic transducers - Acoustic challenges and proposed solutions. 2012. ISBN 978-82-471-3566-2. Doktoravhandlinger ved NTNU (141).