Bakgrunn og aktiviteter

Sigrid Berg jobber som seniorforsker ved SINTEF Digital, avd Helse, faggruppe medisinsk teknologi. 

Hun avsluttet sin periode som post.doc ved institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk 31.12.2019.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Berg, Sigrid; Ytterdal, Trond; Rønnekleiv, Arne. (2009) Co-optimization of CMUT and receive amplifiers to suppress effects of neighbor coupling between CMUT elements. 2008 IEEE International Ultrasonics Symposium Proceedings.
  • Berg, Sigrid; Rønnekleiv, Arne. (2006) Reducing fluid coupled crosstalk between membranes in CMUT arrays by introducing a lossy top layer. 2006 IEEE Ultrasonics Symposium.
  • Berg, Sigrid; Rønnekleiv, Arne. (2005) Backing requirements for capacitive micromachined ultrasonic transducer arrays on silicon. Proceedings of the IMAPS Nordic conference 2005.

Rapport/avhandling

  • Berg, Sigrid; Rønnekleiv, Arne. (2012) Capacitive micromachined ultrasonic transducers - Acoustic challenges and proposed solutions. 2012. ISBN 978-82-471-3566-2. Doktoravhandlinger ved NTNU (141).