Bakgrunn og aktiviteter

* Fagbestiller: Bestiller og kjøper inn alt som trenges til instituttet, håndterer alt knyttet til innkjøp.

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Rollebeskrivelser+for+ansatte+i+%C3%B8konomifunksjoner#section-Rollebeskrivelser+for+ansatte+i+økonomifunksjoner

*Cristin-kontakt på Instituttet.

Kvalitessikring av alle publikasjoner tilknyttet Instituttet.

*Stoffkartotek (Eco-online)

Følger opp innregistrering av nye kjemikalier og administrering av stoffkartotek på instituttet.

*Faktura