Bakgrunn og aktiviteter

Hovedemne: Guidance og kontroll av undervannsfartøy. Hovedveileder: Kristin Y. Pettersen.

Medveiledere: Gianluca Antonelli, Ingrid Schjølberg, Jan Tommy Gravdahl, Hefeng Dong

Etter å ha fullført mastergraden i Teknisk Kybernetikk på NTNU i juni 2013 begynte jeg på PhD august samme år. Arbeidet blir utført under det nyetablerte senteret AMOS (Senter for Fremragende Forskning) og vil dreie seg om marine fartøy.

Del 1 vil fokusere på banefølging av marine fartøy under innflytelse av havstrøm, mens del 2 fokuserer på mengde-basert kinematisk kontroll. Dette lar et generelt robotsystem bli tildelt oppgaver med et ønsket eller gyldig intervall av verdier i stedet for en eksakt ønsket verdi, og kan brukes i en mengde applikasjoner. I del 3 blir del 1 og 2 kombinert ved å sørge for unngåelse av hinder for marine fartøy som følger en ønsket bane.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport