Sigmund Bolme

Førstekonsulent - Kommunikasjon ved institutt for marin teknikk, NTNU AMOS, og NTNU Oceans

Institutt for marin teknikk
47648522

Bakgrunn og aktiviteter