Bakgrunn og aktiviteter

Jobber med kommunikasjon for Institutt marin teknikk, NTNU-AMOS og NTNU Oceans.