Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

  • Stovas, Alexey; Xu, Shibo. (2016) Preserved Traveltime Smoothing on Azimuthally Dependent Orthorhombic Media. EAGE ; Vienna. 2016-05-30 - 2016-06-03.
  • Stovas, Alexey; Xu, Shibo. (2016) Velocity model smoothing in orthorhombic media. 17 international workshop on seismic anisotropy ; Austin. 2016-09-19 - 2016-09-23.
  • Stovas, Alexey; Xu, Shibo; Alkhalifah, Tariq. (2016) Estimation of the Anisotropy Parameters from Imaging Moveout of Diving Wave in a Factorized VTI Medium. EAGE ; Vienna. 2016-05-30 - 2016-06-03.
  • Stovas, Alexey; Xu, Shibo; Hao, Qi. (2016) New moveout approximation for orthorhombic model. SEG ; Dallas. 2016-10-17 - 2016-10-21.
  • Stovas, Alexey; Xu, Shibo. (2015) Anisotropy parameters from CRS attributes. SPWLA . EAGE; Prague. 2015-06-08 - 2015-06-13.