Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Nykvist, Shaun S.; Blundell, Chris; Mukherjee, Michelle. (2019) Digital Learning. Teaching primary years: Rethinking curriculum, pedagogy and assessment.

Rapport/avhandling