Bakgrunn og aktiviteter

Ble med i Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse i september 2018 som PhD-kandidat innen BRU21-prosjektet (https://www.ntnu.edu/bru21).