Bakgrunn og aktiviteter

 

Doktorgradsprosjekt

Havet gir og folket tar: En studie av vrakberging som maritim aktivitet på Hitra og Frøya 1705-1860

 

Undervisning

KULMI2710 – Lokalhistorie med arkivkunnskap

HIST1250/HIST1500 Moderne historie etter 1850 (Gruppeundervisning og koordinering)

HIST1505 Innføring i historisk teori og metode (Gruppeundervisning)

 

Masteroppgave

Hermanstad, Sarah Dahle: Forliset av Enhjørningen; Plyndring eller berging?, Trondheim 2012

 

Nettverk og prosjekter

Greenwich Maritime Centre (GMC)

Nasjonalt museumsnettverk for sjøfart (Sjøfartsnettverket)

NTNU Oceans: 

- 3ROceans - The high seas and the deep oceans: Representations, resources and regulatory governance

- Havansvar - NTNU Oceans Pilot programme on Responsible Ocean Research and Innovation

- Havlandet Norge: Kystkultur, generasjon, bærekraft

Skillingsvisene 1550-1950: Den forsømte kulturarven

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2020

 • Hermanstad, Sarah Dahle. (2020) Mellom vrak og strand: Vrakberging og liminalitet ved Hitra og Frøya på 1700- og 1800-tallet. K&K: kultur og klasse. vol. 48 (130).
 • Hermanstad, Sarah Dahle. (2020) Vrakberging på Trøndelagskysten. Midtnorsk historieseminar 2020 . Den norske historiske forening (HIFO) Trøndelag; Trondheim, Fylkesmannsboligen. 2020-03-05.
 • Hermanstad, Sarah Dahle. (2020) Vrakberging på Trøndelagskysten – Da De Trende Brødre ble «Offer for Havets Magt» i 1813. Midtnorsk historieseminar . HIFO - Trøndelag; Trondheim. 2020-03-05.
 • Hermanstad, Sarah Dahle. (2020) Vrakplyndring på Trøndelagskysten: da "frække" mausundværinger plyndret handelsskipet Die Frau Magdalena i 1809. Årbok for Fosen.

2019

 • Hermanstad, Sarah Dahle. (2019) Skillingsviser om forlis - Menneskets møte med overmakten. Seminar om skillingstrykk . NTNU, Prosjektet Skillingsvisene 1550-1950; Trondheim, Dragvoll. 2019-10-01 - 2019-10-01.
 • Hermanstad, Sarah Dahle. (2019) Vrakberging på Trøndelagskysten - Da De Trende Brødre ble "Offer for Havets Magt" i 1813. Torsdagstreff . Trondhjems Sjøfartsmuseum; Trondheim. 2019-04-25 - 2019-04-25.
 • Hermanstad, Sarah Dahle. (2019) Vrakplyndring på Trøndelagskysten - Da "frække" mausundværinger plyndret handelsskipet Die Frau Magdalena i 1809. Kystens Landsstevne . Kystlaget Trondhjem; Trondheim. 2019-07-19 - 2019-07-19.

2018

 • Hermanstad, Sarah Dahle. (2018) Shipwrecks as a maritime resource in 18th and 19th century Norway. Society and the Sea: Investinblue – The values of the Ocean and Coasts for Sustainable Development . Greenwich Maritime Centre; London. 2018-09-06 - 2018-09-07.
 • Hermanstad, Sarah Dahle. (2018) Shipwrecks as a maritime resource in 18th century Norway. Fagseminar til ære for Ida Bull ; Trondheim. 2018-04-26.
 • Hermanstad, Sarah Dahle. (2018) Skipsvrak som maritim ressurs i Norge på 1700-1800-tallet. Lunsjseminar på Institutt for historiske studier, NTNU . Institutt for historiske studier, NTNU; Trondheim. 2018-04-18.
 • Hermanstad, Sarah Dahle. (2018) Vrakberging og plyndring langs norskekysten; med utgangspunkt i "Breninng" av Hans Gude, 1893. Foredragskveld Trondheim Kunstmuseum . Trondheim Kunstmuseum; Trondheim. 2018-11-21.
 • Hermanstad, Sarah Dahle. (2018) Vrakplyndring på Trøndelagskysten: da "frække" mausundværinger og nattevakter plyndret handelsskipet Die Frau Magdalena i 1809. Foredragskveld THF . Trondheim Historiske Forening; Trondheim. 2018-11-14.

2017

 • Hermanstad, Sarah Dahle. (2017) Havet gir og folket tar - En studie av vrakbrging på Hitra, Frøya og Smøla 1705-1860. Norske historiedager 2017 . Den Norske Historiske Forening (HIFO); Trondheim. 2017-06-23 - 2017-06-25.
 • Hermanstad, Sarah Dahle. (2017) Skipsvrak som maritim ressurs. Kystsamfunn i endring - i går, i dag, i morgen . Anne Trine Kjørholt; Trondheim. 2017-11-14 - 2017-11-15.

2016

 • Hermanstad, Sarah Dahle. (2016) Myten om Jedinorog. Årbok for Fosen.
 • Hermanstad, Sarah Dahle. (2016) Vrakberging på 1700- og 1800-tallet; Å forstå en førmoderne forestillingsverden via mellommenn og karaktertyper. Årbok for Nordmøre museum.

2015

 • Hermanstad, Sarah Dahle. (2015) Myten om Jedinorog. Smølaminne.

2011