Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt / arbeidsområde

 • Undervisning/veiledning på bachelor i sykepleie, master og PhD.
 • Forsknings- og utviklingsprosjekt i primærhelsetjenesten og sykehus

Kompetanse

 • Undervisnings- og veiledningskompetanse
 • Kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode
 • Inkontinens og toalettfunksjon hos eldre
 • Systematisk klinisk undersøkelse og vurdering (SKUV)
 • Vold og overgrep blant eldre
 • Oversettelse og validering av spørreskjemaer

Bakgrunn

 • Ansatt på HiST, sykepleierutdanningen siden 2004
 • Tidligere arbeidet som sykepleier ved ved kirurgiske avdelinger ved St. Olavs hospital, Haukeland universitetssjukehus og Stavanger universitetssykehus.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Kvam, Sissel; Dypaune, Tone; Saga, Susan. (2016) Dagaktivitetstilbud til yngre personer med demenssykdom. Evalueringsrapport: Lavollen aktivitetssenter. 2016. ISBN 978-82-8340-056-4. Senter for omsorgsforskning – Rapportserie (9).
 • Saga, Susan; Seim, Arnfinn; Vinsnes, Anne Guttormsen; Mørkved, Siv; Norton, Christine. (2014) Understanding faecal incontinence in nursing home patients: epidemiology and nurses' management. 2014. ISBN 978-82-326-0476-0.
 • Saga, Susan. (2006) Sykdomsfortellingen: en narrativ studie av meningsskaping etter overlevelse av livstruende sykdom. 2006.