Bakgrunn og aktiviteter

Mild og moderat traumatisk hjerneskade: kognisjon og nevroavbildning

Jeg er psykolog og stipendiat med interesse for nevropsykologi. Mitt forskningsprosjekt er del av en stor prospektiv kohortstudie av pasienter med milde og moderate traumatiske hjerneskader. Jeg skal hovedsakelig undersøke emosjonelle og kognitive symptomer etter skade, samt hvordan funn på MR er relatert til disse symptomene.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

  • Einarsen, Cathrine; Karlsen, Rune Hatlestad; Lund, Stine Borgen; Moen, Kent Gøran; Vik, Anne; Skandsen, Toril. (2014) Should patients with GCS score 13 be classified as moderate traumatic brain injury?. The 11 th Symposium of the International Neurotrauma Society . International Neurotrauma Society; Budapest. 2014-03-19 - 2014-03-23.
  • Karlsen, Rune Hatlestad; Einarsen, Cathrine; Moe, Hans Kristian; Newcombe, Virginia; Menon, David; Håberg, Asta; Eikenes, Live; Vik, Anne; Xu, Jian; McDonagh, David; Skandsen, Toril. (2014) A Longitudinal Cohort Study of Patients with Mild and Moderate TBI: A Pilot Study. The 11th Symposium of the International Neurotrauma Society . International Neurotrauma Society; Budapest. 2014-03-19 - 2014-03-23.
  • Skandsen, Toril; Einarssen, Cathrine; Karlsen, Rune Hatlestad; Moe, Hans Kristian; Vik, Anne. (2013) Skadet hodet, ble forskningsobjekt. null [Avis]. 2013-11-14.