Bakgrunn og aktiviteter

Ekstern finansiering - BOA

- Prosjektøkonom for Institutt for språk og litteratur (ISL)

- Prosjektøkonom for Institutt for historiske studier (IHS)