Ronald Eriksen Brevik

Universitetslektor NTNU Handelshøyskolen
73412353

Bakgrunn og aktiviteter