Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsområder er bla.:

  • Budsjett og budsjettoppfølging

  • Økonomi ved fakultetsadm. og verksteder

  • Rapportering

  • Oppfølging RSO-prosjekter og -stillinger på fakultetsnivå

  • Analyser og annen lederstøtte

 

Bakgrunn:

Siviløkonom innen markedsføring/organisasjon (Univ. i Växjö/NHH)

Arbeids- og ledererfaring fra bla. Trygdeetaten i Oslo, Nidaros bispedømmeråd, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).