Roger Overå

Avdelingsingeniør Institutt for geovitenskap og petroleum
73594983
PTS, hallbygg, Valgrinda

Bakgrunn og aktiviteter