Bakgrunn og aktiviteter

Ingeniør ved Institutt for Geovitenskap og Petroleum.

Jeg jobber i reservoarlaben i PTS 1.

MINE VIKTIGSTE ARBEIDSOPPGAVER:

Ivareta -og sørge for et godt og sikkert arbeidsmiljø for brukerne i tråd med NTNU`s rettningslinjer.

Veilede studenter i bruken av ulike instrumenter.

Oppbygging av apparaturer og gjennomføring av forsøk.

Vedlikehold av utstyr og også prøve å videreutvikle eller forbedre disse.

Bestilling av labmateriell og kjemikalier.

Er kjemikalieansvarlig for kjemikalier i PTS 1, lab -og hallbygget.