Bakgrunn og aktiviteter

 

Rita Vasconcellos Oliveira er forsker i Fair and Sustainable Energy Transitions og prosjektleder for Energy Transitions Week i NETI. Rita har en tverrfaglig og flerfaglig akademisk bakgrunn innen bærekraft, som inkluderer biologi og geologi, industriell økologi og en doktorgrad i samfunnsvitenskap. Tidligere jobbet hun som forsker i programmet Anvendt Etikk ved NTNU, mens hun fullførte en doktorgrad i bærekrafts etikk. Hun undersøkte fordelene og avveiningene ved å redusere klimaendringene både ved hjelp av vitenskapelige og etiske metoder. Rita arbeider for tiden med rettferdighetskonsekvensene av den europeiske ren og energiomstillingen og også med utvikling av økonomiske modeller som inkluderer etiske dimensjoner.

 

Arbeidsområder og Forskningsinteresser:

  • Energi og klimarettferdighet

  • Miljø og generasjons rettferdighet

  • Bærekraftetikk

  • Etikk for beslutningstaking

  • Miljøundervisning

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Oliveira, Rita Vasconcellos. (2011) A função educativa dos Biocativeiros como Factor modelador da Consciência Bioética. 2011.