Bakgrunn og aktiviteter

Utdannelse:

Biologi (master, VU Universitet, Amsterdam, Nederland, 1980); Vitenskapelig litteratursøking (master, GO-C, Den Haag, Nederland, 1984)

 
Tjenester:
 
Forberede systematiske oversikter innen medisin og helsefag, dvs hjelp med å: 
  • sette opp søk i de relevante fagdatabasene og tverrfaglige databasene
  • dokumentere søkene
  • skrive manusavsnitt om metode og resultat av litteratursøkingen

Individuell veiledning og konsultasjon i litteratursøking for forskere og stipendiater.

Praktisk hjelp med registrering av studieprotokoller i ClinicalTrials.gov (prospektive intervensjonsstudier) og PROSPERO (systematic reviews)

Praktisk hjelp med EudraCT søknad skjema til Statens legemiddelverk.  

Tilrettelegging for skriveklubber for stipendiater

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner