Bakgrunn og aktiviteter

Rådgiver. Hovedarbeidsområdet er å bistå prosjektleder og prosjektansvarlig med saksbehandling og oppfølging av økonomi knyttet til gjennomføring av eksterne og interne prosjekter.