72573561 91897291
Olav Kyrres gate 10, Kunnskapssenteret * 424.04.029

Bakgrunn og aktiviteter

I liv har endret seg gjennom årene. Først begynte det med tradisjonell medisinsk utdanning i Bergen. Siden gikk det over til pediatri (barnesykdommer). Første vesentlige gruppen ble barn med kreft i forskjellige varianter (leukemi dominerer hos barn), og deretter ble mine interesser hos barn endret til nyfødte. Nyfødte med fødsel for tidlig, nyfødte med forskjellige sykdommer. Og svangerskapets spesielle mekanismer av forskjelligeslag ble av forskjellige interesse. I denne sammenhengen ble preeklampsi (svangerskapspatologi) av særskilt interesse.

 

Denne problemstillingen har vært belyst med forskning over mange år, med fokus mot mekanismer og vev knyttet til spillet mellom mor og foster under patologiske og normale svangerskap. Her eksisterer mange forskjellige mekanismer, så som immunologiske, genetiske, endokrinologiske og med mekanismer som ligner på dem som også påvises ved hjerte/kar sykdom hos slike kvinner i høyere alder. Forskningssamarbeidet har vært stort, både institutt-tilknyttet, ved NTNU, nasjonalt og internasjonalt. Basale kunnskaper vil etterhvert øke når fokus øker på konsentrasjon av forskjellige patologiske funn hos kvinner med forskjellige basale mekanismer, og det foregår en intens innsamling av biologisk materiale fra kvinner med forskjelligordnet patologi. Biobankene har blitt ekstremt store i Norge, og vi antar med det at norsk forskning vil kunne bidra med vesentlige innsikter basert på mekanismestudier.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner