Bakgrunn og aktiviteter

  • Bestiller varer og tjenester, og behandler inngående faktura, med hovedansvar for Kavli, ISM og fak.adm. stab og forskning
  • Ansvar for innkjøpsprosesser kr. 100.000-1,3 mill. for hele fakultetet