Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

PhD-stipendiat ved den tverrfaglige instituttgruppen for geriatri, bevegelse og slag (Geriatrics, Movement and Stroke; GeMS) ved Institutt for nevromedisin. Universitetslektor i geriatri.

Cand.med NTNU (2003).

Lege i spesialisering i indremedisin og geriatri.

Student ved European Academy for Medicine of Ageing 2015-16, et avansert kurs i geriatri for forskere og undervisere fra hele Europa.

 

PhD-prosjekt

Prosjektet "Alzheimers sykdom - hjertekarsykdom og prognose" undersøker hvordan sykdomsutviklingen ved Alzheimers sykdom påvirkes av samtidig hjerte-karsykdom og/eller risikofaktorer for hjerte-karsykdom. Prosjektet er en del av studien "Progression of Alzheimer's disease and Resource use (PADR)" og inkluderer 471 pasienter fra tre norske hukommelsespoliklinikker, ved St.Olavs hospital, Oslo Universitetssykehus og Sykehuset Innlandet. Studien ser på ulike faktorer som påvirker prognosen ved Alzheimers sykdom. Andre delprosjekter ser på hvordan samtidig depresjon, betennelsesforandringer, forandringer på MR av hjernen og bruk av legemidler påvirker sykdomsutviklingen.

Hovedveileder er Ingvild Saltvedt ved NTNU/St.Olavs hospital. Biveileder er Knut Engedal, professor emeritus ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Studien er finansiert av ExtraStiftelsen gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen.

 

PhD-student Karin Persson og post.doc Maria Lage Barca, Anne-Brita Knapskog og Hege Kersten ved Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse er tilknyttet samme prosjekt:

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/ah-web-prod/documents/Progresjon_ved_Alzheimers_sykdom_med_samtidig_depresjon.pdf

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/ah-web-prod/documents/Validitet_av_demensmark%C3%B8rer_i_spinalv%C3%A6ske_for_Alzheimers_sykdom_for_2016.pdf

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/ah-web-prod/documents/Ressursbruk_og_sykdomsforl%C3%B8p_ved_demens.pdf

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner