Bakgrunn og aktiviteter

Postdoktor og universitetslektor ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU, tilhører forskningsgruppa for geriatri, bevegelse og hjerneslag. Overlege i geriatri ved St.Olavs hospital.

Utdanning

Cand.med. NTNU 2003. Student ved European Academy for Medicine of Ageing 2015-16, et avansert kurs i geriatri for forskere og undervisere fra hele Europa. Spesialist i indremedisin og geriatri 2019. Ph.d. i nevrovitenskap NTNU 2019, med avhandlingen "Progression of Alzheimer's disease - The Impact of Cardiovascular Comorbidity on Disease Progression and Clinical Profile"

Forskningsinteresser

Jeg forsker på demens og kognitiv svikt og er spesielt interessert i sammenhengen mellom karsykdom i hjernen og utvikling av kognitiv svikt og demens. Jeg tok doktorgrad på en klinisk studie der jeg undersøkte om sykdomsforløpet ved Alzheimers sykdom ble påvirket av samtidig hjerte-karsykdom. Nå forsker jeg på kognitiv svikt etter hjerneslag, basert på en stor norsk hjerneslagstudie. Jeg er spesielt interessert i hvordan det går med kognitiv funksjon i det lange løp etter hjerneslag.

Undervisning

Underviser i geriatri på medisinstudiet og ved videreutdanning i aldring og eldres helse ved NTNU. Utdanningsansvarlig overlege i geriatri ved St.Olavs hospital. Jeg er alltid på jakt etter gode læringsressurser og har samlet mange nyttige lenker innen geriatri på mine padlet-sider https://padlet.com/rannveig_s_eldholm

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Eldholm, Rannveig Sakshaug. (2019) Alzheimer's disease - The Impact of Vascular Comorbidity on Disease Progression and Clinical Profile. 2019. ISBN 978-82-326-3756-0.