Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har vært ansatt ved instituttet siden januar 1978

Arbeidsoppgaver

  • Budsjett og regnskap
  • Prosjektøkonom for eksternfinansiert virksomhet
  • Bestilling og fakturabehandling ved IIK Trondheim
  • Personaladministrasjon overfor faste og midlertidig ansatte ved IIK Trondheim
  • Doktorgrader – administrativt arbeid ifm. avslutning og disputas, IIK Trondheim
  • Sekretær for faglærermøter ved IIK Trondheim
  • Elektronisk postjournal – fordeling/registrering av post i ePhorte
  • Cristin – kontaktperson IIK Trondheim