Bakgrunn og aktiviteter

Mine oppgaver

Rådgivning innen HR-området med hovedvekt på arbeidsrettslige og forvaltningsrettslige problemstillinger.

Lederstøtte på institutt- og fakultetsnivå.

Avklaringer i ansettelsessaker.

Innsynsbegjæringer.

Klagebehandling.

Konflikthåndtering.

 

Utdannelse

Cand.jur.