Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder:

 • Ph.d.-utdanningen, lederstøtte prodekan forskning
 • Generell forskningsadministrasjon
 • Forskningsetikk
 • Personvern
 • Helseforskningslov
 • Superbruker CRIStin

Arbeidserfaring:

 • 2020 - d.d.: Seniorrådgiver,  Forskningsseksjonen Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU
 • 2014 - 2020.: Rådgiver, Forskningsseksjonen, Det medisinske fakultet, NTNU.
 • 2011 - 2014: Seniorrådgiver, Avdeling for boligsosialt programarbeid og forskning, Husbanken region Midt-Norge 
 • 2009 - 2011: Rådgiver, Spesialisthelsetjenesteavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet
 • 2008 - 2009: Konsulent, Karabin

Utdanning:

 • Diverse spesialemner, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen (2011-2012)
 • Master i statsvitenskap, NTNU (2007)

Rapport/avhandling:

Devold, Randi Kallar (2007) En kvantiativ analyse av eldre pasienters bruk av lokalsykehus fra 1999 - 2005.

Beate Huseby og Randi Kallar Devold (prosjektdeltaker) (2007) Utvikling i bruk av lokalsykehus fra 1999 - 2006. Samdata sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2006 3/07. Trondheim: Sintef Helse.