Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Dahlø, Raija H. T.. (2010) Gravide, fødende og barselkvinner med overgrepserfaringer. En veileder for helsepersonell. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2010. ISBN 978-82-7634-852-1.

Del av bok/rapport

  • Meberg, Alf; Dahlø, Raija H. T.. (2017) Det syke nyfødte barnet. Jordmorboka. Ansvar, funksjon og arbeidsområde. 2. utgave.
  • Salvesen, Kjell åsmund; Dahlø, Raija H. T.. (2017) Fødsler som krever ekstra oppfølging. Jordmorboka. Ansvar, funksjon og arbeidsområde. 2. utgave.
  • Dahlø, Raija H. T.. (2010) Når barnet blir overflyttet til nyfødtavdeling - separasjon mellom mor og barn. Jordmorboka : ansvar, funksjon og arbeidsområde.
  • Dahlø, Raija H. T.. (2010) Omsorg ved dødfødsler og senabort. Jordmorboka : ansvar, funksjon og arbeidsområde.

Rapport/avhandling

  • Dahlø, Raija H. T.. (2012) Fødselsangst Jordmorutdanningen. 2012.