Bakgrunn og aktiviteter

Konferansebidrag:

Fossmark, R.O., Nordøy, K., Dahle, S.W., Vadstein, O., Østerhus., S.W., Attramadal, K.J.K. Increase in salinity as a driver for bacterial succession in RAS for Atlantic salmon (Salmo salar) smolt production. 5th Nordic RAS Workshop 2019, Berlin.

Fossmark, R. O., Vadstein, O., Rosten, T. W., Bakke, I., Košeto, D., Bugten, A. V., Helberg, G. A., Nesje, J., Jørgensen, N. O. G., Raspati, G., Azrague, K., Østerhus, S. W. & Attramadal, K. J. K. Microbial community dynamics in recirculating aquaculture systems rearing Atlantic salmon parr (Salmo salar) with reduced organic loading through membrane filtration. Aquaculture Europe 2019, Berlin. 

Fossmark, R.O., Attramadal, K.J.K., Nordøy, K., Østerhus., S.W., Vadstein, O. Salinity as a driver for microbial community succession in the gut of Atlantic salmon (Salmo salar). International fish microbiota workshop 2019, Eugene Oregon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner