Vassbygget, 327, Valgrinda, S.P Andersens veg 5

Bakgrunn og aktiviteter