Bakgrunn og aktiviteter

Førsteamanuensis på Institutt for Elektroniske Systemer (IES).

Instituttleder på IET. Valgt 2004 - 2013. Ansatt 2013 - 2017. Førsteamanuensis innen fagområdet "Analog kretsteknikk". Forskningsgruppe: Krets og systemdesign.

Funksjon i perioden 2004 - 2017: Instituttleder på Institutt for elektronikk og telekommunikasjon (IET)

  • Institutt for elektronikk og telekommunikasjon (IET) ble opprettet i januar 2004 som et resultat av en sammenslåing av Institutt for teleteknikk og Institutt for fysikalsk elektronikk. IET ledes av ansatt instituttleder. Viktige avgjørelser av økonomisk, strategisk eller personellmessig natur behandles i instituttets ledermøte. Ledermøtet er sammensatt av faggruppelederne fra hver av instituttets fire faggrupper i tillegg til leder for administrasjon, data- og laboratoriedrift, en representant for midlertidige ansatte samt to studentrepresentanter. Ledergruppen har møte to ganger pr måned. På to møter i semesteret utvides ledergruppen med fire eksterne representanter og danner da instituttets utvidete ledergruppe eller instituttråd

Tidligere arbeidserfaring:

  • Overingeniør, Institutt for teleteknikk, NTNU   1997 - 2003
  • Førsteamanuensis, Institutte for teleteknikk,   1995 - 1997
  • Utviklingssjef Stentofon AS                              1993 - 1994
  • Leder HW/SW gruppen, Stentofon AS             1989 - 1992
  • Forsker ELAB-RUNIT                                       1983 - 1989

Undervisning:

  • TFE4101: "Krets- og digitalteknikk"

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Holte, Nils; Aas, Einar Johan; Helvik, Bjarne Emil; Egeland, Olav; Hergum, Ragnar. (1998) Utdanningsbehov for siv.ing. og cand.scient. innen IKT; Telekommunikasjon, elektronikk og teknisk kybernetikk. 1998.