Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Stadler, Konstantin; Lonka, Radek; Moran, Daniel; Pallas, Georgios; Wood, Richard. (2015) The Environmental Footprints Explorer - a database for global sustainable accounting. EnviroInfo & ICT4S, Adjunct Proceedings (Part 2).