Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Karlsson-Drangsholt, Anders; van Nes, Solveig; Fieler, Reinhold; Hansen, Pia Kupka; Chapman, Annelise Sabine; Stévant, Pierrick Francois Denis; Rebours, Celine; Siikavuopio, Sten Ivar; Mortensen, Atle; Robertsen, Roy; Reitan, Kjell Inge; Øie, Gunvor; Handå, Aleksander; Hognes, Erik Skontorp; Rånes, Stein Arne; Tørud, Brit; Lillehaug, Atle. (2017) Miljøkonsekvensanalyse: Integrert havbruk i Norge. September 2017. 2017.
  • Chapman, Annelise Sabine; Stevant, Pierrick; Larssen, Wenche Merete Emblem. (2015) POTENSIAL FOR MAKROALGER SOM MAT I EN NORDISK SAMMENHENG. 2015. Møreforsking Marin rapportserie (6).
  • Stévant, Pierrick Francois Denis; Emblemsvåg, Margrete; Walde, Per Magne; Sandvik, Richard; Chapman, Annelise Sabine; Velle, Liv Guri. (2015) Kartlegging av kunnskap for tørking av makroalger. 2015. Møreforsking Marin rapportserie (15-10).
  • Chapman, Annelise Sabine; Stevant, Pierrick; Schipper, Job; Kråkås, Øyvind; Aspøy, Bjørn; Stavland, Asbjørn. (2014) Markedsvurdering for bærekraftig algedyrking i Integrert Multitrofisk Akvakultur (IMTA)-anlegg. 2014. Møreforsking Marin rapportserie (15).
  • Stevant, Pierrick; Chapman, Annelise Sabine; Emblemsvåg, Margrete. (2014) FIELD REPORT FROM FUREHOLMEN,NOVEMBER 2014. INTEGRATED MULTITROPHIC AQUACULTURE (IMTA) MONITORING PROGRAM. 2014. Møreforsking Marin rapportserie (26).