Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er universitetslektor ved Institutt for språk og litteratur (60 prosent) og rådgiver ved Institutt for lærerutdanning (40 prosent). Jeg er utdannet master i språklig kommunikasjon.
 

Arbeidsområder ved Institutt for språk og litteratur (ISL)

Arbeidsområder ved Institutt for lærerutdanning (ILU)

 • Kommunikasjon
 • Nettarbeid for Institutt for lærerutdanning (ILU)
   

Undervisning ved ISL

Våren 2017 underviser jeg i NORD2220 - Skriving - tekst og skriveprosesser.


Faglige interesser

 • Skriving
 • Kommunikasjon i arbeidslivet
 • Klarspråk
   

Utmerkelser

Årets akademiske solstråle 2016/2017, utdelt av Gengangere – linjeforening for nordistikk og allmenn litteraturvitenskap ved NTNU.
 

Prosjekter jeg har jobbet med tidligere

Tidligere undervisningserfaring

 • AVS1202 – Muntlig kommunikasjon: samtale og samtaleanalyse
 • AVS2300 – Faglig skriving og tekstutvikling i høyere utdanning og arbeidsliv
 • AVS2240 – Kommunikasjon i arbeidslivet: mønstre og mangfold
 • AVS6300 – Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk
 • LOGO6511 – Profesjonell kommunikasjon og profesjonsetikk
 • NORD2220 – Skriving - tekst og skriveprosesser, emneansvarlig
 • SPRÅK3501 – Vitenskapelig kommunikasjon for ingeniører

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

Andre

 • Eriksen, Pia Farstad; Solhaug, Solvor; Lorange, Anne Lillevoll. (2016) Skrivenatt ved NTNU Dragvoll - gi studenter motivasjon til å skrive. Akademisk skriving og dialogisk rettleiing i høgare utdanning . Høgskolen i Bergen; Bergen. 2016-11-10 - 2016-11-11.
 • Eriksen, Pia Farstad; Vatn, Gunhild Åm; Fjørtoft, Henning. (2015) Møte med lovtekster - En undersøkelse av brukeres leseforståelse. Nordisk klarspråkskonferanse . Språkrådet; Oslo. 2015-05-28 - 2015-05-29.
 • Eriksen, Pia Karoline Farstad; Vatn, Gunhild Åm; Fjørtoft, Henning. (2015) Lesing av lovtekster - ulike brukeres lesestrategier. Lovspråkskonferansen - Regelspråk i endring . Direktoratet for forvaltning og IKT og Juristforbundet; Oslo. 2015-04-14 - 2015-04-14.
 • Eriksen, Pia Farstad. (2014) Rekontekstualisering - fra avhør til avhørsrapport. Språkdagen 2014 . NTNU; 2014-02-07 - 2014-02-07.
 • Eriksen, Pia Farstad. (2013) Hvordan gjengis spørsmål i avhørsrapporter?. Etterforskningsseminaret 2013 . Politihøgskolen; Oslo. 2013-12-16 - 2013-12-17.