Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber med kommunikasjon og studentrekruttering ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Arbeidsoppgaver

 • Koordinerer fakultetets forum for studentrekruttering
 • Koordinerer fakultetsadministrasjonens studentrekrutteringsteam
 • Oppdatere nettsidene, med spesielt ansvar for spesielt studieprogramsidene
 • Studentrekruttering
 • Søkeoptimalisering
 • Universell utforming
 • Klarspråk
 • Internkommunikasjon og Innsida
 • Sosiale medier og blogg
 • Deltar i NTNUs studentrekrutteringsforum
   

Prosjekter jeg er involvert i

Utdanning

 • Master i språklig kommunikasjon fra NTNU, 2011–2013
 • Bachelor i språklig kommunikasjon og nordisk språk og litteratur fra NTNU, 2007–2011
   

Relevant arbeidserfaring

 

Utmerkelser

 • Årets akademiske solstråle 2016/2017, utdelt av Gengangere – linjeforening for nordistikk og allmenn litteraturvitenskap ved NTNU.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

Andre

 • Eriksen, Pia Farstad; Solhaug, Solvor; Lorange, Anne Lillevoll. (2016) Skrivenatt ved NTNU Dragvoll - gi studenter motivasjon til å skrive. Akademisk skriving og dialogisk rettleiing i høgare utdanning . Høgskolen i Bergen; Bergen. 2016-11-10 - 2016-11-11.
 • Eriksen, Pia Farstad; Vatn, Gunhild Åm; Fjørtoft, Henning. (2015) Møte med lovtekster - En undersøkelse av brukeres leseforståelse. Nordisk klarspråkskonferanse . Språkrådet; Oslo. 2015-05-28 - 2015-05-29.
 • Eriksen, Pia Karoline Farstad; Vatn, Gunhild Åm; Fjørtoft, Henning. (2015) Lesing av lovtekster - ulike brukeres lesestrategier. Lovspråkskonferansen - Regelspråk i endring . Direktoratet for forvaltning og IKT og Juristforbundet; Oslo. 2015-04-14 - 2015-04-14.
 • Eriksen, Pia Farstad. (2014) Rekontekstualisering - fra avhør til avhørsrapport. Språkdagen 2014 . NTNU; 2014-02-07 - 2014-02-07.
 • Eriksen, Pia Farstad. (2013) Hvordan gjengis spørsmål i avhørsrapporter?. Etterforskningsseminaret 2013 . Politihøgskolen; Oslo. 2013-12-16 - 2013-12-17.