Bakgrunn og aktiviteter

Philipp Anders er en PhD stipendiat i "medisinsk teknologi" ved Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet. Han er en del av tverrfaglig gruppe geriatri, bevegelse og slag (GeMS).

Utdanning:

  • BSc i Biomedical Engineering, UAS Technikum Wien, Wien (Østerrike)
  • MSc i Biomedical Engineering Sciences, UAS Technikum Wien, Wien (Østerrike)

Forskningsinteresser:

  • Medisinsk teknologi
  • Måling og påvirkning av balanse, gangfunksjon og fysisk aktivitet
  • universell utforming og tilgjengelighet

Pågående studier:

  • EXACT: Exergaming for active healthy ageing and rehabilitation