Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Fornes, Petter; Bihs, Hans; Nordal, Steinar. (2017) Implementation of non-newtonian rheology for granular flow simulation. MekIT’17 - Ninth national conference on Computational Mechanics.
  • Fornes, Petter; Huynh, Khoa D.V.. (2017) Effect of strain softening behaviours on run-out distance of a sensitive clay landslide. Landslides in Sensitive Clays - From Research to Implementation.
  • Fornes, Petter; Jostad, Hans Petter. (2017) Correction factors for undrained LE analyses of sensitive clays. Landslides in Sensitive Clays - From Research to Implementation.
  • Liu, Zhongqiang; Nadim, Farrokh; Kalsnes, Bjørn; Jostad, Hans Petter; Fornes, Petter; Lacasse, Suzanne. (2015) Probabilistic slope stability analysis in sensitive clay area. Geotechnical Engineering for Infrastructure and Development: Proceedings of the XVI European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ECSMGE 15).
  • Jostad, Hans Petter; Fornes, Petter; Thakur, Vikas Kumar Singh. (2014) Effect of Strain-Softening in Design of Fills on Gently Inclined Areas with Soft Sensitive Clays. Landslides in Sensitive Clays - From Geosciences to Risk Management.
  • Skau, Kristoffer Skjolden; Andresen, Lars; Jostad, Hans Petter; Fornes, Petter; Grimstad, Gustav; Page, Ana. (2013) Stability and deformations of Zelazny Most dam - One of the world's largest deponies for copper tailings. Fjellsprengningsdagen, Bergmekanikkdagen, Geoteknikkdagen.

Rapport/avhandling