Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Knutsson, Hans; Mattisson, Ola; Näsi, Salme; Nyland, Kari; Skærbæk, Peter. (2017) New Public Management in a Scandinavian context. Modernizing the Public Sector: Scandinavian Perspectives.