Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Hatlen, Peter; Amundsen, Tore. (2014) Lung cancer - influence of comorbidity on incidence and survival. The Nord-Trøndelag Healt study. 2014. ISBN 978-82-471-4956-0. Doktoravhandlinger ved NTNU (23).