Bakgrunn og aktiviteter

Langsæther er postdoktor ved Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap ved NTNU. Han har sin master- og doktorgrad fra Universitetet i Oslo, og har vært på forskningsopphold ved Aarhus Universitet og Universitetet i Oxford. 

Langsæthers forskingsinteresser er først og fremst knyttet til velgeratferd og politiske partier, og spesielt hvordan sosial bakgrunn påvirker politiske preferanser. Hans forskning på disse områdene har blitt publisert i the European Journal of Political Research (EJPR), Electoral Studies, og the Journal of Elections, Public Opinion, and Parties. Langsæther arbeider for tiden med en bok om partifamilier og deres velgere, samt med artikler om sosial bakgrunn og politisk atferd (inkludert identitet, ideologi, partivalg, og politisk tillit). 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Knutsen, Oddbjørn; Langsæther, Peter Egge. (2018) Party Choice and Social Structure. Social Structure, Value Orientations and Party Choice in Western Europe.

Rapport/avhandling