Bakgrunn og aktiviteter

Soneansvar betonglaberatorier

Aktivitetsomåder:

- Koordinere og utføre aktiviteter på MB, Frie grupper.

- Spenningsanalyser, FEA, og DAK.

- Isabrasjon 

- Forsøksgjennomføring og rapportering.