Per Gustav Thingstad

Førsteamanuensis Institutt for naturhistorie NTNU Vitenskapsmuseet
73592274 90691347
Erling Skakkes gate 47A, Schøninghuset * B-230

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Thingstad, Per Gustav. (2015) Bird communities at two marshes in Øvre Forra, today and 40 years ago. Ornis Norvegica. vol. 38.
 • Thingstad, Per Gustav; Hogstad, Olav; Speed, James David Mervyn. (2015) The influence of climatic conditions in breeding grounds and migratory flyways on a subalpine Norwegian Willow Warbler Phylloscopus trochilus population. Ornis Fennica. vol. 92 (2).
 • Hogstad, Olav; Thingstad, Per Gustav; Daverdin, Marc. (2009) Gloger´s ecogeographical rule and colour variation among Willow Tits Parus montanus. Ornis Norvegica. vol. 32 (1).
 • Sørensen, Ole Jakob; Thingstad, Per Gustav; Naumov, Vladimir Vladimirovi. (2006) Bird communities in European taiga forest a comparison between a large forest block in Archangelsk, Russia, and some amall-grained old-growth fragments in central Norway. Ornis Norvegica. vol. 29 (1).
 • Thingstad, Per Gustav; Nyholm, N. Erik. I.; Fjeldheim, Bent. (2006) Pied Flycatcher population dynamics in peripheral habitats in Scandinavia. Ardea. vol. 94 (2).
 • Thingstad, Per Gustav. (2005) Inngrepsfrie naturområder: Kriterievalg og betydning for bevaring av biologisk mangfold. Fauna. vol. 58.
 • Thingstad, Per Gustav. (2004) Er dagens fugler flygende dinosaurer? I: Fremstad, Eli. (red.) Helt fossilt! Fra dinosaurer til oljealderen. Bli med ut!. vol. 1 (1).
 • Thingstad, Per Gustav; Bye, Aina; Lindahl, Lars Erik; Sørensen, Ole Jakob. (2004) Funn av bisamrotte Ondatra zibethicus og skoglemen Myopus schisticolor fra Lierne, Nord-Trøndelag. Fauna. vol. 57 (2).
 • Thingstad, Per Gustav; Vie, Geir E.. (2004) Some new observations of Siberian Tit (Parus cinctus) from its presumed distribution gap area in Scandinavia, and an instance of hybridisation between Siberian Tit and Willow Tit (P. montanus). Ornis Norvegica. vol. 26.
 • Sørensen, Ole Jakob; Thingstad, Per Gustav; Bye, Aina; Lindahl, Lars Erik. (2004) Funn av bisamrotte Ondatra zibethicus og skoglemen Myopus schisticolor fra Lierne, Nord-Trøndelag. Fauna. vol. 57 (2).
 • Hogstad, Olav; Nygård, Torgeir; Gätzschmann, Per; Lierhagen, S; Thingstad, Per Gustav. (2003) Bird skins in museum collections: are they suitable as indicators of environmental metal load after conservation proced. Environmental Monitoring & Assessment. vol. 87.
 • Thingstad, Per Gustav; Skjeggedal, Terje; Markhus, Guri. (2003) Human-induced alternation of two boreal forest landscapes in central Norway, and some possible consequences for avian fauna. Journal for Nature Conservation. vol. 11.
 • Frengen, Otto; Thingstad, Per Gustav. (2002) Mass occurrences of sandeels (Ammodytes spp.) causing diving ducks aggregations. Fauna Norvegica. vol. 22.
 • Thingstad, Per Gustav; Hokstad, Stein; Frengen, Otto. (2000) Nye opplysninger om ærfuglens Somateria mollissima næringsbiologi. Fauna. vol. 53 (nr 2).
 • Hauge, Erling; Thingstad, Per Gustav. (1999) Spiders (Araneae) from the Kvitbergvatnet area in Saltdal, northern Norway. Norwegian Journal of Entomology. vol. årg. 46. (nr.1.).
 • Lønvik, Knut; Thingstad, Per Gustav. (1999) Radiocaesium accumulation from Chernobyl fallout in nestlings of two pied flycatcher populations (aves) in central Norway : estimation ecological timelag responses and transfer mechanisms. Journal of Environmental Radioactivity. vol. 46 (nr.2).
 • Reitan, Ole; Thingstad, Per Gustav. (1999) Responses of birds to damming - a review of the influence of lakes, dams and reservoirs on bird ecology. Ornis Norvegica. vol. 22 (1-2).
 • Hauge, Erling; Thingstad, Per Gustav. (1999) Spiders (Araneae) from the Kvitbergvatnet area in Saltdal, northern Norway. ?. vol. årg. 46. (nr.1.).
 • Lønvik, Knut; Thingstad, Per Gustav. (1999) Radiocaesium accumulation from Chernobyl fallout in nestlings of two pied flycatcher populations (aves) in central Norway : estimation ecological timelag responses and transfer mechanisms. ?. vol. 46 (nr.2).
 • Thingstad, Per Gustav. (1999) Predicting autumn population sizes of tetraonid game birds from reproduction data of pied flycatcher Ficedula hypoleuca. Biological Conservation. vol. 87 (no 1.).

Kunstneriske produksjoner

 • Thingstad, Per Gustav; Røv, Nils. (2014) Havlandet mellom Kya og Halten. Havlandet mellom Kya og Halten

Bøker

 • Thingstad, Per Gustav. (2014) Tautra - den mangfoldige fugleøya i Trondheimsfjorden. Akademika forlag. 2014. ISBN 978-82-321-0383-6. Bli med ut! (13).
 • Thingstad, Per Gustav. (2010) I midtnorsk naturarv. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2604-1. Bli med ut! (11).
 • Thingstad, Per Gustav. (2009) Livets utvikling!. Tapir Akademisk Forlag. 2009. ISBN 978-82-519-2441-2. Bli med ut! (10).
 • Fremstad, Eli; Thingstad, Per Gustav. (2007) Nidelva, Trondheims hjerte. 2007. ISBN 978-82-7126-759-9. Bli med ut! (7).

Del av bok/rapport

 • Thingstad, Per Gustav. (2014) Til Galapagos - evolusjonens naturlaboratorium. Byen og Kunnskapen.

Rapport/avhandling

 • Thingstad, Per Gustav. (2015) Fuglesamfunn på myr og i fjellbjørkeskogen ved Nedalsmagasinet 2015 - endringer siden 1960/70-tallet. 2015. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (9).
 • Thingstad, Per Gustav; Bakken, Torkild; Stokland, Øystein. (2015) Ramsarområdet Tautra med Svaet: Respons hos vannfugl og bunndyrfauna på bruåpningen i veimoloen ut til Tautra. 2015. ISBN 978-82-8322-048-3. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (7).
 • Thingstad, Per Gustav; Husby, Magne; Øien, Dag-Inge. (2015) Respons hos vannfugl og strandvegetasjon på flytting av strandsonen i Halsøen. E6 Trondheim - Stjørdal, parsell Værnes - Kvithammer. 2015. Statens vegvesens rapporter (442).
 • Thingstad, Per Gustav; Gjershaug, Jan Ove. (2014) Norwegian Environmental Agency´s «baseline studies 2013» - sub-project: Bird surveys in Natmataung national park. Environmental Cooperation between Myanmar and Norway: Conservation of Biodiversity and Improved Management of Protected Areas. 2014. ISBN 978-82-7126-982-1. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (2014-2).
 • Framstad, Erik; Blindheim, Terje; Erikstad, Lars; Thingstad, Per Gustav; Sloreid, Svein Erik. (2010) Naturfaglig evaluering av norske verneområder. 2010. ISBN 978-82-426-2110-8. NINA rapport (535).