Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Daatland, Svein Olav; Solem, Per Erik. (2011) Aldring og samfunn - Innføring i sosialgerontologi. Fagbokforlaget. 2011. ISBN 978-82-450-1002-2.
  • Solem, P.E.; Ingebretsen, R.; Lyng, L.; Nygård, Aa-M.. (1994) Psykologiske perspektiver på aldersdemens. 1994. ISBN 82-00-03911-0.

Del av bok/rapport

  • Solem, Per Erik. (2018) Norway. Ageing Workforce, social Chohesion and sustainable Development.
  • Solem, Per Erik. (2014) Aldringens psykologi. Sosial aldring. Eldreomsorgens ABC - Aldring og omsorg.
  • Slagsvold, Britt; Veenstra, Marijke; Daatland, Svein Olav; Hagestad, Gunhild; Hansen, Thomas; Herlofson, Katharina; Koløen, Kristine; Solem, Per Erik. (2013) Livsløp, aldring og generasjoner i Norge - om NorLAG studien. Vital aldring og samhold mellom generasjoner. Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon - runde 1 og 2.