Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Daatland, Svein Olav; Solem, Per Erik. (2011) Aldring og samfunn - Innføring i sosialgerontologi. Fagbokforlaget. 2011. ISBN 978-82-450-1002-2.
  • Solem, P.E.; Ingebretsen, R.; Lyng, L.; Nygård, Aa-M.. (1994) Psykologiske perspektiver på aldersdemens. 1994. ISBN 82-00-03911-0.