Per Arne Slotte

Forsker Institutt for geovitenskap og petroleum
91356068
Petroleumsteknisk senter, Valgrinda

Bakgrunn og aktiviteter