Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Larssen, Wenche Merete Emblem; Hellevik, Ann Helen; Bjørdal, Kristin; Walde, Per. (2010) Kompetanseheving innen sensorikk. Metodeutvikling med fokus på marine arter og produkt. 2010.
 • Claussen, Ingrid Camilla; Walde, Per; Magnussen, Ola Magnus. (2008) Optimal Lagring av klippfisk. 2008. ISBN 978-82-594-3380-0.
 • Stevik, Astrid M.; Walde, Per; Gullsvåg, Per Egil; Magnussen, Ola Magnus; Nordtvedt, Tom Ståle. (2008) Tørking og lagring av klippfisk av torsk. 2008.
 • Jonassen, Ola; Walde, Per; Magnussen, Ola Magnus. (2007) Sammenligning av langblåste og tverrblåste klippfisktørker. 2007. ISBN 978-82-594-3199-8.
 • Magnussen, Ola Magnus; Walde, Per. (2007) Fremtidens klippfiskbedrift Sluttrapport. 2007.
 • Stevik, Astrid M.; Walde, Per; Gullsvåg, Per Egil. (2007) Innledende forsøk på tørking av flekt sei, vektklasse 1-2 kg. 2007. ISBN 978-82-594-3344-2.
 • Walde, Per; Jonassen, Ola. (2007) Labmåling med vakuumtørke i Avvanningslaboratoriet. 2007. ISBN 978-82-594-3345-9.
 • Hardarson, Vidar; Jonassen, Ola; Walde, Per. (2006) Simuleringer av strømningsforhold i to klippfisktunneler. 2006. ISBN 82-594-3086-X.
 • Jonassen, Ola; Walde, Per. (2006) Energianlegg og luftfordeling i 3 klippfisktørker. 2006. ISBN 82-594-3030-4.
 • Jonassen, Ola; Walde, Per. (2006) Styringsstrategi for tverrblåst batchtørke for klippfisk. 2006. ISBN 82-594-3077-0.
 • Walde, Per; Jonassen, Ola. (2006) Brenning og skorpedannelse i klippfisk – laboratorieforsøk. 2006. ISBN 82-594-3133-5.
 • Walde, Per; Jonassen, Ola. (2006) Undersøkelse av tørking av klippfisk i tre anlegg. 2006. ISBN 82-594-3101-7.
 • Walde, Per. (2003) Transport Phenomena in Dehydration of Fish Muscle. 2003.