Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Brendmo, Arne; Falnes, Johannes; Lillebekken, Per M.. (1996) Linear modelling of oscillating water columns including viscous loss. Applied Ocean Research. vol. 18.

Bøker

  • Lillebekken, Per Magne. (1993) State-space analysis of oscillating water columns : test of results from simulator calculations. 1993.

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Brendmo, Arne; Falnes, Johannes; Lillebekken, Per M.. (1996) Linear modelling of oscillating water columns including viscous loss. 1996. Offshore Wave Energy Converter Project.
  • Lillebekken, Per Magne; Falnes, Johannes. (1996) Wave-energy conversion by arrays of controlled point absorbers with restricted heave amplitude. 1996. Offshore Wave Energy Converter Project.