Per Fridtjof Larssen

Forsker

Institutt for bygg- og miljøteknikk
Valgrinda, S. P. Andersens veg 5

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2019

  • Welde, Morten; Jørgensen, Magne; Larssen, Per Fridtjof; Halkjelsvik, Torleif. (2019) Estimering av kostnader i store statlige prosjekter: Hvor gode er estimatene og usikkerhetsanalysene i KS2-rapportene?. 2019. ISBN 978-82-93253-81-5.
  • Klakegg, Ole Jonny; Hunn, Lars Kristian; Larssen, Per Fridtjof. (2019) Bispevika Project: Research for Constructing a Collaborative Value Chain. Volume 2 - 10th Nordic Conference on Construction Economics and Organization.
  • Larssen, Per Fridtjof; Engebø, Atle; Lædre, Ola; Klakegg, Ole Jonny. (2019) Contracts and Culture in a Partnering Project. Volume 2 - 10th Nordic Conference on Construction Economics and Organization.
  • Torp, Olav; Olsson, Nils; Larssen, Per Fridtjof; Langlo, Jan Alexander. (2019) Evaluering av prosjektet Ny Bodø brannstasjon. 2019.