Per Fridtjof Larssen

Forsker

Institutt for bygg- og miljøteknikk
Valgrinda, S. P. Andersens veg 5

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2019