Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning: siv.ing. fra NTH/Teknisk kybernetikk.

Arbeidslivserfaring fra Tromsø Datasentral, Raufoss Ammunisjonsfabrikker, Noratom (banktjenester, prosesstyring), ansatt ved HiST fra 1980,

Førstelektorved institutt for informatikk og e-læring, fagområde datakommunikasjon, publisering på internett. Dekan ved avdeling for informatikk og e-læring fra 2005-2015.

Mangeårig medlem i UNINETT strategi og prioriteringsråd.

Emeritus ved HiST/NTNU fra 1.1.2016.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Borgesen, Per. (2004) Dynamiske websider. 2004. ISBN 8205313563.
  • Borgesen, Per; Eilertsen, Mads; Maribu, Geir; Mikalsen, Arne Bjørn. (2001) Linux som informasjonstjener. Tapir Akademisk Forlag. 2001. ISBN 8251916852.
  • Mikalsen, Arne B.; Tepfers, Camilla; Davidsen, Claude; Hestmann, Einar; Maribu, Geir; Sindre, Guttorm; Haugen, Nils-Christian; Borgersen, Per; Kjos, Bård. (1998) Innføring i informasjonsteknologi. 1998. ISBN 82-519-1316-0.

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling