Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn som fysioterapeut fra HIST, og master i bevegelsesvitenskap ved NTNU.

Labingeniør ved INM sine bevegelseslaboratorier. Er også knyttet til kjernefasiliteten Next Move.

Støtte i forskningsprosjekter og driver opplæring i, og vedlikehold av, ulike typer bevegelsesrelatert forskningsutstyr.

Bakgrunn fra klinisk arbeid som fysioterapeut. Arbeid med pasientrelatert datainnsamling og testing i studier som f.eks Generasjon 100, FARSEEING, EVA Hip, ADAPT og kliniske ganganalyser.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner