Penkae Tomassen

Fagarbeider m/fagbrev

Seksjon for bygningsdrift

Bakgrunn og aktiviteter