Patrick Joseph Espy

Professor Institutt for fysikk Fakultet for naturvitenskap
73551095
Høgskoleringen 5, Realfagbygget * D3-200

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner