Bakgrunn og aktiviteter

Strukturell design av pålitelige eksponerte havbrukskonstruksjoner

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Bore, Pål Takle; Amdahl, Jørgen. (2017) Determination of Environmental Conditions Relevant for the Ultimate Limit State at an Exposed Aquaculture Location. ASME 2017 36th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 3B: Structures, Safety and Reliability.
  • Bore, Pål Takle; Amdahl, Jørgen; Kristiansen, David. (2017) Modelling of Hydrodynamic Loads on Aquaculture Net Cages by a Modified Morison Model. MARINE 2017 Computational Methods in Marine Engineering VII.