Bakgrunn og aktiviteter

Pål Ola Ulseth

Jeg er overingeniør ved Institutt for Materialteknologi og har jobbet ved NTNU siden 2001. Mitt fagområde er mikrostruktur og mekaniske egenskaper i metaller, spesielt lettmetaller. Dette har jeg jobbet med siden tidlig på 1970-tallet ved forskjellige bedrifter.

Arbeidsområdet mitt er undervisning av bachelorstudenter ved materialteknisk laboratorium på Akrinn, Kalvskinnet, innen fagområdet fysikalsk metallurgi / metallografi. Mitt spesialområde er karakterisering av mikrostrukturer i metaller.

Min kompetanse har jeg praktisert  i nasjonale men også internationale lettmetallprosjekter med opphold i Tyskland (formbarhet ), Italia (siging ) og Canada ( oppbygging av metallografi-lab ).

Tidligere arbeidsgivere som ingeniør, senioringeniør og forsker: DnV, NPC (engineering) og SINTEF.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Ulseth, Pål; Lohne, Otto; Risvaag, Jon Anders; Lohne, Jardar; Ervik, Torunn Kringlen. (2015) Late Medieval bone-ash cupels from the archbishop`s mint in Trondheim. Fornvännen.
  • Lohne, Otto; Risvaag, Jon Anders; Ulseth, Pål; Lohne, Jardar. (2010) The mint in the Nidaros archbishop's palace : coin production under archbishop Gaute Ivarsson (1475-1510). Skrifter.
  • Evangelista, E; Spigarelli, S; Cabibbo, M; Scalabroni, C; Lohne, Otto; Ulseth, Pål. (2005) Analysis of the effect of Si content on the creep response of an Mg-5Al-Mn alloy. Materials Science & Engineering: A. vol. 410.

Bøker

  • Lohne, Otto; Risvaag, Jon Anders; Ulseth, Pål; Lohne, Jardar. (2010) The Mint in the Nidaros Archbishop's Palace. Coin production under Archbishop Gaute Ivarsson (1475-1510). Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2750-5. Skrifter (1).