73594929 91897303
S. P. Andersens veg 15A, PTS I * L228

Bakgrunn og aktiviteter

About Pål Skalle

Professor of Department of Geoscience and petroleum (IGP)

Graduated from Leoben Montanistische Hochshule (now Montan Univeristy) in 1974.

Undervisning

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner